Ικανοποίηση πελατών

Food Service

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Ικανοποίηση πελατών

Ποιες είναι οι προσδοκίες των καταναλωτών;

 

-Η ποιότητα του προϊόντος: η υφή, το χρώμα, η γεύση.
Αυτός είναι ο λόγος που η McCain κάνει προσεκτική  επιλογή της πατάτας ενσωματώνοντας μια διαδικασία ελέγχου απόδοσης.

 

Οι προμήθειες:

Στην Ευρώπη, 1500 γεωργοί συνεργάζονται με την  McCain δεσμευόμενοι για  την ποιότητα και  την συνεχή προμήθεια προϊόντων.


Η επιλογή της  πατάτας:

Κάθε παρτίδα πατάτας που χρησιμοποιήθηκε στο εργοστάσιο αναλύεται προσεκτικά (μέγεθος βολβών, ελαττώματα , ... ) πριν εγκριθεί ή απορριφθεί για χρήση στην παραγωγή. Άνθρωποι της  McCain  επισκέπτονται τακτικά τους συνεργαζόμενους γεωργούς ακούγοντας τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους . Μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της πατάτας .

 

Οι έλεγχοι:

Η McCain πραγματοποιεί πολλούς ελέγχους :

- Πριν και κατά τη διάρκεια της συγκομιδής .

- Κάθε 2 μήνες κατά την αποθήκευση στο γεωργό .

- 1 εβδομάδα πριν από την παράδοση των παρτίδων στα εργοστάσια .

Συνολικά 1.800 δείγματα συλλέγονται και αναλύονται κάθε χρόνο.

 

-Μια ισορροπημένη διατροφή: η McCain έχει δεσμευτεί για συμβολή στη διατήρηση της ισοροποιημένης διατροφής των καταναλωτών χρησιμοποιώντας ένα τύπο ηλιελαίου με 88 % ακόρεστα λιπαρά  οξέα.

 

-Ασφαλή τρόφιμα: σεβόμαστε την ασφάλεια  σε όλη  την αλυσίδα , από το χωράφι στο πιάτο.

 

Η ασφάλεια στο επίκεντρο όλης της αλυσίδας :

Για να απολαμβάνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη σας, προτεραιότητα μας είναι να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των τροφίμων. Καθημερινοί πολύ αυστηροί έλεγχοι εκπονούνται σε όλες τις παραγωγικές μονάδες.

 

Οι μέθοδοι HACCP εφαρμόζονται στους αγρότες για την καλλιέργεια , με τον έλεγχο της πατάτας και την αξιολόγηση.

 

Εφαρμόζουμε τις αρχές της πιστοποίησης ΑΙΒ η οποία βασίζεται :

- σε ένα σχέδιο συντήρησης και υγιεινής για τους τόπους παραγωγής μας
- στην ασφάλεια τροφίμων
- στην ποιότητα υλικών
- στην διαχείρηση και στον έλεγχο των παραγωγικών μονάδων

 

Το πρότυπο πιστοποίησης ΑΙΒ Gold Standard βασίζεται:

- Στις καλές πρακτικές κατασκευής και διαχείρησης
- HACCP: Στη παρακολούθηση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου
- Στην ανάλυση / εκτίμηση του συστήματος ποιότητας

  

Ιχνηλασιμότητα:

Η McCain είναι σε θέση να ανιχνεύσει το προϊόν σε όλα τα στάδια παραγωγής (από το χωράφι στο πιάτο) μέσα σε λίγες ώρες: η φόρτωση της  πατάτας , τα στάδια που περνά στο εργοστάσιο και το κανάλι διανομής.

Χωρίς συντηρητικά:

Σύμφωνα με τους κανονισμούς  και με συνεχή έλεγχο σε όλη τη διαδικασία .

 

 

McCain και περιβάλλον:

 

Από το χωράφι:

Ως υπεύθυνη εταιρεία παρακολουθούμε αυστηρά μαζί με τους γεωργούς τις συνθήκες καλλιέργειας της πατάτας με σεβασμό προς τις καλές γεωργικές πρακτικές. Υπογράφοντας ένα συμβόλαιο με τη McCain οι γεωργοί δεσμεύονται να κάνουν υπεύθυνη χρήση του νερού, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

Επιλέγονται ποικιλίες πατάτας που χρειάζονται για την καλλιέργειά τους λίγο νερό. Τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιόυνται  απολύτως σύμφωνα με τις ποσοστώσεις, όπως απαιτείται.

Οι ειδικοί σύμβουλοί της McCain σε γεωργικά θέματα, δίνουν καθημερινά συμβουλές στους γεωργούς ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες του κάθε έτους: βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα τους καθοδηγούν στις αντίστοιχες ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

 

Ο κύκλος ζωής μιας πατάτας είναι:
Μέσα Απριλίου / Μέσα Μαΐου / Μέσα Ιουνίου / Μέσα Ιουλίου / Τέλη Αυγούστου / Τέλη Σεπτεμβρίου / Οκτωβρίου

 

Μια υπεύθυνη παραγωγή:

Όλες οι μονάδες παραγωγής της McCain είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 14001 ή βρίσκονται σε αναμονή της πιστοποίησης αυτής και υπό αυστηρή παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.
Πολλές παραγωγικές μονάδες διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την μετατροπή των αποβλήτων της πατάτας (φλούδα) σε ενέργεια (βιοαέριο), η οποία καλύπτει έως και το 15% των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου
.
Στο μεγαλύτερο μέρος του, ο εξοπλισμός της McCain ανακυκλώνει περίπου 98% των στέρεων απορριμμάτων.
Τα εργοστάσια της McCain είναι 100% ανεξάρτητα στη διαχείριση υπολειμματικών υδάτων.